Giỏ hàng

Pin laptop Sony VGP-BPS20, VAIO Z Series- Original

Giá

2.250.000đ

-+
Bảo hành 6 tháng- Sản phẩm được miễn phí giao hàng
Pin laptop  Sony VGP-BPS20, VAIO Z Series- Original
Thông số kỹ thuật:     
      Battery Type    Li-ion
Điện áp     10.8V
Dung lượng    4800mAh(6 Cell)
Pin Trọng lượng    305g

Dùng cho loại máy:
VAIO VGN-Z890S4
VAIO VPC-EF34FDBI
VAIO VPC-Z112GX/S
VAIO VPC-Z115FC
VAIO VPC-Z116GGB
VAIO VPC-Z116GG/B
VAIO VPC-Z116GA/B
VAIO VPC-Z115FC/S
VAIO VPC-Z116GH/B
VAIO VPC-Z117GG/X
VAIO VPC-Z117FC
VAIO VPC-Z116GX/S
VAIO VPC-Z118GC/B
VAIO VPC-Z118GC
VAIO VPC-Z117GW/X
VAIO VPC-Z119GC
VAIO VPC-Z119FJ/S
VAIO VPC-Z117GGX
VAIO VPC-Z119GC/X
VAIO VPC-Z11AFJ
VAIO VPC-Z11CGX/X
VAIO VPC-Z11AVJ
VAIO VPC-Z11AHJ
VAIO VPC-Z11AGJ
VAIO VPC-Z11FHX/XQ
VAIO VPC-Z11DGX/SJ
VAIO VPC-Z11X9E/B
VAIO VPC-Z122GX/S
VAIO VPC-Z11X9E/B
VAIO VPC-Z11Z9E/B
VAIO VPC-Z11ZHJ
VAIO VPC-Z126GF/B
VAIO VPC-Z126GG/B
VAIO VPC-Z126GH/B
VAIO VPC-Z127FC/B
VAIO VPC-Z126GH/B
VAIO VPC-Z126GG/B
VAIO VPC-Z126GF/B
VAIO VPC-Z127GG/B
VAIO VPC-Z129FJ/S
VAIO VPC-Z129GG
VAIO VPC-Z129GG/XQ
VAIO VPC-Z129GG
VAIO VPC-Z129GG/XQ
VAIO VPC-Z129GW/XQ
VAIO VPC-Z129FJ/S
VAIO VPC-Z12AFJ
VAIO VPC-Z12AGJ
VAIO VPC-Z12AHJ
VAIO VPC-Z12AHX/XQ
VAIO VPC-Z12AHJ
VAIO VPC-Z12AGJ
VAIO VPC-Z12AFJ
VAIO VPC-Z12AVJ
VAIO VPC-Z12L9E/B
VAIO VPC-Z12CGX/X
VAIO VPC-Z12BGX/SI
VAIO VPC-Z12S1C CN1
VAIO VPC-Z12V9E/X
VAIO VPC-Z12Z9E/X
VAIO VPC-Z12M9E/B
VAIO VPC-Z133GXB
VAIO VPC-Z135FC
VAIO VPC-Z135GG
VAIO VPC-Z135GX/B
VAIO VPC-Z135GG
VAIO VPC-Z136GA/B
VAIO VPC-Z133GXB
VAIO VPC-Z135FC
VAIO VPC-Z136GF/B
VAIO VPC-Z136GG/B
VAIO VPC-Z136GH/B
VAIO VPC-Z137FC
VAIO VPC-Z137GG
VAIO VPC-Z137GG/B
VAIO VPC-Z137GG
VAIO VPC-Z138GG/XQ
VAIO VPC-Z138GG
VAIO VPC-Z138GC
VAIO VPC-Z138GA/XQ
VAIO VPC-Z138GC
VAIO VPC-Z139GA/XQ
VAIO VPC-Z139FJ/S
VAIO VPC-Z138GW/XQ
VAIO VPC-Z139GC
VAIO VPC-Z139GG/XQ
VAIO VPC-Z139GG
VAIO VPC-Z13AFJ
VAIO VPC-Z139GC/X
VAIO VPC-Z13AGJ
VAIO VPC-Z13BGX/BJ
VAIO VPC-Z13AHX/XQ
VAIO VPC-Z13AHJ
VAIO VPC-Z13V9E/X
VAIO VPC-Z13M9E/B
VAIO VPC-Z13CGX/S
VAIO VPC-Z13BGX/X
VAIO VPC-Z13X5003B
VAIO VPC-Z13X5007B
VAIO VPC-Z14AHJ
VAIO VPC-Z13Z9E/X
VAIO VPC-Z13X5E
VAIO VPC-Z14AGJ
VAIO VPC-Z14AFJ
VAIO VPC-Z13ZHJ
VAIO VPC-Z14ZHJ
      
Gọi ngay: 0969593479